Ceník

Ceník služeb a poplatků

Místní knihovna HORNÍ DATYNĚ

platné od 2. ledna 2017

 

  1. Registrace na jeden rok (12 měsíců)

 

Vratimov

Paskov

Řepiště

H.Datyně

Žabeň

Oprechtice

dospělí

120,-

120,-

60,-

40,-

50,-

30,-

mládež

50,-

50,-

30,-

20,-

30,-

10,-

  1. Sankční poplatky za nedodržení výpůjční lhůty

výpůjční lhůta je 4 týdny = 28 dnů

  1. upomínka 5,-
  2. upomínka 30,-
  3. upomínka 50,-
  4. upomínka 80,-

Předžalobní výzva                                                                                                                                        100,-                                                                                                                                        vystavení duplikátu čtenářského průkazu při ztrátě nebo zničení                                                                  10,-                                                               

poškození vnějšího obalu knihy (ztráta, roztrhání atd.)                                                                                   20,-

ztráta knihy a informačních dokumentů – zakoupení stejné knihy + náklady na její zpracování  ve výši    60,-   

ztráta časopisu – zakoupení stejného časopisu + náklady na jeho zpracování ve výši                                  30,-

poškození knihy a časopisu – podle stupně poškození (popřípadě úhrady jako při ztrátě)            30,- až  100,-                                                            

poškození čárového kódu                                                                                                                                                5,-             

  1. Rezervace knih z vlastního fondu

bez písemného upozornění                                                                                                                              5,-

rezervace s písemným upozorněním                                                                                                              16,-

  1. Tiskový výstup z PC

internet                                                                                                                                                      zdarma

skenování                                                                                                                                                  zdarma

následný tisk A4 jedna strana                                                                                                                          4,-

následny tisk A4 oboustranně                                                                                                                          5,-

stahování na vlastní nosiče dat                                                                                                                 zdarma

práce s textovým editorem                                                                                                                        zdarma

tisk stránky A4                                                                                                                                                 4,-

celobarevný tisk stránky A4                                                                                                                           10,-

kopírování (pouze z materiálů knihovny) l strana A 4                                                                                     2,-

                                                                   oboustranně A 4                                                                            3,-

  1. Meziknihovní výpůjční služba

 

z knihovny našeho střediska                                                                                                                            5,-z jiné knihovny v republice – úhrada poplatků žádané knihovny                                                                  60,-

                                             – úhrada poštovného za odeslání zpět                                                               60,-

příležitostný prodej vyřazených knihovních jednotek                                                                                       2,-                                                                                                           

  1. Ostatní

Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně ani jinou formou upozorňovat. Pro vybírání sankčních poplatků je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení upomínky.

Čtenář je povinen hlásit zjištěné poškození knih a časopisů IHNED při jejich půjčování.

Případné poškození zjištěné pracovnicemi knihovny při vrácení jde na vrub čtenáře.

Čtenářský průkaz je NEPŘENOSNÝ.

Vratimov 2. ledna 2017                                                                 Mgr. Hana Pščolková                                                                  

                                                                                       ředitelka Městské knihovny VRATIMOV