Historie knihovny

 Z HISTORIE KNIHOVNY V HORNÍCH DATYNÍCH

1965      Budování střediskového systému v okrese Frýdek-Místek.

1978      Rada Okresního národního výboru ve Frýdku-Místku schválila zavedení   Centrálního řízení knihoven v okrese Frýdek-Místek.

1981      Knihovna v Horních Datyních se stává pobočkou Městské knihovny ve Vratimově.

1983      Od 1. ledna začala Městská knihovna VRATIMOV plnit funkci Střediskové knihovny. V knihovnách Horní Datyně, Řepiště a Žabeň se začalo s cirkulací knihovního fondu.

1992      Stěhování knihovny do bývalé klubovny ve škole.

1992      Dochází k delimitaci Okresní knihovny ve Frýdku-Místku.

1993      Městská knihovna VRATIMOV se stala příspěvkovou organizací založenou Městem Vratimov (nadále se stará i o knihovnu v Horních Datyních).

1994      Okresním úřadem byl pro MěK VRATIMOV a její knihovny pořízen první      počítač. (zpracovávání nových knih pomocí knihovního programu LANius).

1998      Stěhování knihovny do upravených místností v Mateřské školce.

2002      MěK VRATIMOV byla pověřena výkonem regionálních funkcí.

2004      Byla dokončena retrokonverze knižního fondu v Horních Datyních .

              Knihovna byla v rámci projektu PIK připojena k Internetu.

2006    Přechod z knihovního systému LANius na Clavius.

2008    Stěhování knihovny do prostoru v suterénu Mateřské školy.

2013      Projekt PIK byl k 28. 3. 2013 ukončen. Poskytovatelem internetových služeb se stává firma Yellow point.

Od září 2013 byl zprovozněn výpůjční protokol.

2014      Půjčovna byla dovybavena novými regály .

2016      Dovybavení místnosti pro věkovou skupinu 6 – 9 let.